BADKLART®? SJÄLVKLART!

 

Villkor för Badklart®

Spabadcenter levererar spabad fraktfritt i hela landet. Detta innefattar samtliga modeller som Spabadcenter säljer förutom Viskans modeller.

 

Genom koncept Badklart®  åtar sig SpabadCenter även att lyfta spabadet till angiven plats. Är sträckan till platsen där badet ska stå väldigt lång och över byggnader bedömer SpabadCenter i varje enskilt fall möjligheten att lyfta spabadet på plats, samt vad pristillägget blir. Det åligger kund att informera om förutsättningar för lyft senast 2 veckor innan leverans. kranbilen som lyfter spabadet har en vikt på ca 19 ton och är lämpad för fast mark och vägar.  Ej cykelbanor, åkrar eller gångstigar.

I Badklart® konceptet ingår även att SpabadCenter installerar och driftsätter spabadet. Förutsättningarna för detta är att det finns en godkänd matarkabel för 3 fasanslutning framdragen där spabadet ska stå. Detta oavsett om spabadet kräver trefas eller inte. Kabeln ska dessutom ha ett ”överskott” på 3 meter för enkel och flexibel installation. I elcentralen ska det finnas en jordfelsbrytare för personskydd inkopplad. Allpolig manöverströmbrytare vid elcentral är inget krav men rekommenderat för eventuell servicearbeten.  Detta jobbet skall utföras av en elektriker. Spabadcenter tar ansvar för inkoppling av spabadet men inte för arbeten som utförts av tredjepart i kunds elcentral eller val av matarkabel.

 

Installationen innefattar alltså inte någon form av markjobb, dragning av ledningar eller jobb i elskåp. För i det fall kund ber om detta faktureras detta arbetet separat enligt överenskommelse. Installation av beställda tillbehör görs i mån av tid.  Återbesök för att installera ev försenade tillbehör ingår ej utan faktureras separat enligt överenskommelse

 

Badklart® paketet kan man välja att lägga till oavsett vart i Sverige man bor, undantaget är om  man köper ett Viskan Spabad, där kan man endast köpa till Badklart® i Kalmar, Öland och Kristianstad

 

Butik i Göteborg

Öppettider:
Tis-Tor 15:00-18:00
Lördag 11:00-15:00

Adress:
Victor Hasselblads gata 11
421 31 Västra Frölunda

Telefon:
031-788 09 00

E-post:
goteborg@spabadcenter.se

Butik i Kalmar

Öppettider:
Tisdag 15.00-18.00
Torsdag 15.00-18.00
Lördag 10.00-14-00

Adress:
Trångsundsvägen 2 392 39 Kalmar

Telefon:
0480-41 12 01

E-post:
butiken@spabadcenter.se

Butik i Karlskrona

Öppettider:
Tisdag 16:00-19:00
Onsdag 16:00-19:00
Torsdag 15:00-18:00
Lördag 10:00-14:00

Adress:
Havgårdsvägen 2
370 24 Nättraby

Telefon:
0455-12535

E-post:
karlskrona@spabadcenter.se

Butik i Västervik

Öppettider:
Mån-Ons 13:00-17:00
Fredag 8:00-13:30
Lördag 11:00-14:00

Adress:
Lunnargatan 22
593 62 Västervik

Telefon:
0490-189 53

E-post:
vastervik@spabadcenter.se